Excavations at Helgö X

Coins, Iron and Gold

By Bengt E. Hovén, Ola Kyhlberg, Brita Malmer, Pär Hallinder, Hanne Flyge, Jørn Randrup, W. A. Oddy, V. E. G. Meyer, N. D. Meeks

SOFT COVER, 1986, ISBN 9174021672, Excavations at Helgö (10)

Samhällsplanering och kulturminnesvård

Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 28 mars 1985

SOFT COVER, 1986, ISBN 9174021737, Konferenser (14)

Dating in the Bronze Age

Dating in the Bronze Age

With special reference to Scandinavia

By Oscar Montelius

SOFT COVER, 1986, ISBN 9174021826, Fristående monografier

Den fristående akademiens verksamhet 1974-85

Skrift utgiven med anledning av tvåhundraårsjubileet av akademiens återinrättande år 1786

HARD COVER, 1986, ISBN 9174021710

Die soziale Funktion der Gelegenheitsdichtung

Studien zur deutschsprachigen Gelegenheitsdichtung in Stockholm zwischen 1613 und 1719

By Jan Drees

SOFT COVER, 1986, ISBN 9174021788, Fristående monografier

Mittelalterliche Holzskulpturen und Altarschreine in Schweden

Studien zu Form, Material und Technik

By Peter Tångeberg

HARD COVER, 1986, ISBN 917402177X, Fristående monografier

Planung europäischer Hauptstädte

By Thomas Hall

HARD COVER, 1986, ISBN 9174021656, Antikvariska serien (35)

Program och funktion i senmedeltida kalkmåleri

Kyrkmålningar i Mälarlandskapen och Finland 1400-1534

By Anna Nilsén

HARD COVER, 1986, ISBN 9174021745, Fristående monografier

SEK 530

Rome in the Age of Bernini II

Rome in the Age of Bernini II

Vol. 2, From the election of Innocent X to the death of Innocent XI

By Torgil Magnuson

HARD COVER, 1986, ISBN 9174021702, Antikvariska serien (36)

Sverige med ryska resenärers ögon 1817-1913

By Aleksandr Kan

SOFT COVER, 1986, ISBN 9174021648, Historiskt arkiv (18)

SEK 127