ALS ORIENTALISCH ANGENOMMENE GLÄSER SKANDINAVIENS

AUS DEM ERSTEN BIS AUS DEM SECHSTEN JAHRHUNDERT N. CHR.

By Gunnar Ekholm

SOFT COVER, 1965, Antikvariskt arkiv (26)

Den svenska stormaktstidens högadliga begravningsskick 1650-1700

By Nils Lagerholm

SOFT COVER, 1965, Antikvariska serien (16)

Gravfälten vid Fiskeby i Norrköping, II

II, Fornlämningar och fynd

By Per Lundström

SOFT COVER, 1965, Numrerade monografier (44:2)

Gustavianska opinioner

Michael Anckarsvärds brev till Nathanael Gerhard Schultén 1790-1808

By Olof Mustelin

SOFT COVER, 1965, Historiska serien (10)

Göksholm

från medeltida borg till nutida bostad

By Iwar Anderson

SOFT COVER, 1965, Antikvariska serien (15)

SEK 127

Kalmar Slotts historia. III

Tiden från 1613 till 1941

By Martin Olsson

SOFT COVER, 1965, Numrerade monografier (31:III)

PILGRIMSMÄRKEN PÅ SVENSKA MEDELTIDSKLOCKOR

By Mats Åmark

SOFT COVER, 1965, Antikvariskt arkiv (28)

Ruthven's army in Sweden and Estonia

By James Dow

SOFT COVER, 1965, Historiskt arkiv (13)

SEK 106

Årsbok 1965

SOFT COVER, 1965, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 191

Stockholm VIII:3

Stockholm VIII:3

Brännkyrka, S. Sigrids och Enskede kyrkor i Stockholm

By Gunnar Lindqvist, Armin Tuulse

SOFT COVER, 1964, Sveriges Kyrkor (102, Band 8, häfte 3)