Johann Friedrich Eosander

Grundzüge einer Biographie

By Rudolf Biederstedt

SOFT COVER, 1961, ISBN 9789149256233, Antikvariskt arkiv (17)

SEK 106

Kalmar slotts historia. II A

Tiden från 1300-talets mitt till 1611

By Martin Olsson

SOFT COVER, 1961, Numrerade monografier (31:IIA)

Kalmar slotts historia. II B

Register och planscher

By Martin Olsson

SOFT COVER, 1961, Numrerade monografier (31:IIB)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 11:1

Brev 1634 jan.-mars

SOFT COVER, 1961, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (11)

Sveriges yttre politik 1668-1672

Del 2

By Birger Fahlborg

SOFT COVER, 1961, Historiska serien (7)

Blekinge IV:2

Blekinge IV:2

Karlshamns kyrkor

By Armin Tuulse

SOFT COVER, 1960, Sveriges Kyrkor (87, Band 4, häfte 2)

KYRKORNA I STENÅSA OCH HALLTORP

By Iwar Anderson

SOFT COVER, 1960, ISBN 9789149255991, Antikvariskt arkiv (14)

Rannsakningar efter antikviteter, band I

Uppland, Västmanland, Dalarna, Norrland, Finland, Häfte I - Text

By Carl Ivar Ståhle

SOFT COVER, 1960, ISBN 9789149250798, Rannsakningar efter antikviteter

SKÄLBYFYNDET

En boplatslämning från den yngre bronsåldern

By Andreas Oldeberg

SOFT COVER, 1960, ISBN 9789149255861, Antikvariskt arkiv (15)

Westerhus

Westerhus

Medieval population and church in the light of skeletal remains

By Nils-Gustaf Gejvall

SOFT COVER, 1960, ISBN 9789149256400, Numrerade monografier (43)