Blekinge III:3

Blekinge III:3

Amiralitetskyrkan i Karlskrona

By William Anderson, Lars-Göran Kindström, Sigurd Curman

SOFT COVER, 1959, Sveriges Kyrkor (86, Band 3, häfte 3)

Blekinge IV:1

Blekinge IV:1

Ronneby kyrkor

By Armin Tuulse

SOFT COVER, 1959, Sveriges Kyrkor (85, Band 4, häfte 1)

Stockholm VIII:2

Stockholm VIII:2

Spånga och Hässelby kyrkor

By Armin Tuulse, Gunnar Lindqvist

SOFT COVER, 1959, Sveriges Kyrkor (83, Band 8, häfte 2)

Die Grundlagen unserer älteren Eisenherstellung

By Olof Arrhenius

SOFT COVER, 1959, Antikvariskt arkiv (13)

Pierre Bullet

The Royal Architect

By Eric Langenskiöld

SOFT COVER, 1959, ISBN 9789149254284, Antikvariska serien (8)

Uppland V:4

Uppland V:4

Sjuhundra härad, nordöstra delen

By Ingeborg Wilcke Lindqvist

SOFT COVER, 1958, Sveriges Kyrkor (80, Band 5, häfte 4)

Uppland VI:4

Uppland VI:4

Sollentuna härad, södra delen

By Armin Tuulse

SOFT COVER, 1958, Sveriges Kyrkor (81, Band 6, häfte 4)

Uppland VI:5

Uppland VI:5

Sollentuna härad, norra delen

By Gunilla Curman, Sigurd Curman

SOFT COVER, 1958, Sveriges Kyrkor (82, Band 6, häfte 5)

BRONSVIMPELN FRÅN GRIMSTA

By Margareta Biörnstad

SOFT COVER, 1958, ISBN 9789149256226, Antikvariskt arkiv (10)