Uppland II:4

Uppland II:4

Frösåkers härad, norra delen

By Erik Bohrn, Armin Tuulse

SOFT COVER, 1955, Sveriges Kyrkor (74, Band 2, häfte 4)

Gustaf III:s statsvälvning 1772

I berättande källor och äldre litteratur

By Herman Schück

SOFT COVER, 1955, Historiskt arkiv (4)

Kalmar recess 1483

By Gottfrid Carlsson

SOFT COVER, 1955, ISBN 9789149256370, Historiskt arkiv (3)

SEK 106

MAINT ORIGINE ET HISTOIRE D´UN MOT

By Gunnar Tilander

SOFT COVER, 1955, ISBN 9789149254307, Filologiskt arkiv (1)

Studier i Linköpings domkyrka

By Johnny Roosval

SOFT COVER, 1955, ISBN 9789149253829, Antikvariskt arkiv (3)

Årsbok 1955

SOFT COVER, 1955, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Uppland V:2

Uppland V:2

Vallentuna härad, västra delen

By Ingegerd Henschen, Armin Tuulse

SOFT COVER, 1954, Sveriges Kyrkor (72, Band 5, häfte 2)

Uppland VI:1

Uppland VI:1

Färentuna härad, västra delen

By Armin Tuulse

SOFT COVER, 1954, Sveriges Kyrkor (73, Band 6, häfte 1)

Das Reliquiar mit der Krone. Das Reliquiar

Im Staatlichen Historischen Museum zu Stockholm

By Arpad Weixlgärtner

SOFT COVER, 1954, ISBN 9789149256004, Antikvariska serien (1)

Das Reliquiar mit der Krone. Tafeln

Im Staatlichen Historischen Museum zu Stockholm

SOFT COVER, 1954, Antikvariska serien (1)