Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 10

Brev 1633, oktober-december, samt tillägg för hela året

SOFT COVER, 1954, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (10)

Årsbok 1954

SOFT COVER, 1954

SEK 127

Uppland III:3

Uppland III:3

Närdinghundra härad, västra delen

By Malte Erichs, Ingeborg Wilcke Lindqvist

SOFT COVER, 1953, Sveriges Kyrkor (69, Band 3, häfte 3)

Uppland III:4

Uppland III:4

Närdinghundra härad, östra delen

By Malte Erichs, Ingeborg Wilcke Lindqvist

SOFT COVER, 1953, Sveriges Kyrkor (70, Band 3, häfte 4)

Uppland V:1

Uppland V:1

Vallentuna härad, östra delen

By Ingegerd Henschen, Armin Tuulse

SOFT COVER, 1953, Sveriges Kyrkor (71, Band 5, häfte 1)

Medaljer och jetoner (1953)

slagna av Kungl. Vitterhetsakademien och Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien 1753-1953

By Nils Ludvig Rasmusson

SOFT COVER, 1953

SEK 170

Uppland III:2

Uppland III:2

Långhundra härad, södra delen

By Anders Billow, Erik Bohrn, Armin Tuulse

SOFT COVER, 1952, Sveriges Kyrkor (67, Band 3, häfte 2)

Die Funde aus Dolmen und Ganggräbern in Schonen, Schweden, 2

Die Härade Gärds, Albo, Järrestad, Ingelstad, Herrestad, Ljunits

By Axel Bagge, Lili Kaelas

SOFT COVER, 1952, ISBN 9789149253973, Numrerade monografier (36:2)

Blekinge III:2

Blekinge III:2

Trefaldighetskyrkan eller Tyska kyrkan

By William Anderson, Lars-Göran Kindström

SOFT COVER, 1951, Sveriges Kyrkor (65, Band 3, häfte 2)

Efterlämnade konsthistoriska studier

By Carl R. af Ugglas

SOFT COVER, 1951, ISBN 9789149255816, Handlingar (75)