Uppland I:4

Uppland I:4

Åkers skeppslag

By Erik Vennberg, Erik Bohrn

SOFT COVER, 1950, Sveriges Kyrkor (64, Band 1, häfte 4)

English Influence in Norwegian and Swedish Figuresculpture in wood 1220-1270

By Aron Andersson

SOFT COVER, 1950, ISBN 9789149254499, Numrerade monografier (35)

Der grosse schwedische kataster in Livland 1681-1710

Del 1

By Edgars Dunsdorfs

SOFT COVER, 1950, Handlingar (72:1)

Studier i det germanska adjektivets syntax

1, Partitiva adjektiv, en satsanalytisk undersökning, 61:2

By Gunnar Leijström

SOFT COVER, 1950, Handlingar (61:2)

Die Funde aus Dolmen und Ganggräbern in Schonen, Schweden, 1

Das Härad Villand

By Axel Bagge, Lili Kaelas

SOFT COVER, 1950, Numrerade monografier (36:1)

Fornvännen

Meddelanden från K. Vitterhets, historie och antikvitets akademien och Svenska fornminnesföreningen

By Mårten Stenberger

SOFT COVER, 1950

SEK 138

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 14

Brev 1635 september-december

SOFT COVER, 1950, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (14)

Närke I:2

Närke I:2

Örebro härad

By E. Lundberg, S. Mörner, Bertil Waldén

SOFT COVER, 1949, Sveriges Kyrkor (63, Band 1, häfte 2)

Uppland I:3

Uppland I:3

Värmdö skeppslag

By Sven Brandel, Erik O Johansson, Johnny Roosval

SOFT COVER, 1949, Sveriges Kyrkor (62, Band 1, häfte 3)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 13

Brev 1635 januari-augusti

SOFT COVER, 1949, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (13)