Liber Ecclesiae Vallentunensis

By Toni Schmid

SOFT COVER, 1945, ISBN 9197261017, Numrerade monografier (32)

Bohuslän I:1

Bohuslän I:1

Västra Hisings härad

By Johnny Roosval, Sölve Gardell

SOFT COVER, 1944, Sveriges Kyrkor (57, Band 1, häfte 1)

Stockholm VII:2

Stockholm VII:2

Katarina kyrka

By Tord Oson Nordberg, Göran Axel-Nilsson

SOFT COVER, 1944, Sveriges Kyrkor (56, Band 7, häfte 2)

Stockholm V:2

Stockholm V:2

Gustav Vasa kyrka

By Samuel Hedlund

SOFT COVER, 1943, Sveriges Kyrkor (55, Band 5, häfte 2)

Birka I

Die Gräber. Untersuchungen und studien

By Holger Arbman

HARD COVER, 1943, Birka

SEK 530

Bibliotheca Monteliana

Catalogue

By Maja Lundqvist

SOFT COVER, 1943, ISBN 9789149250989, Handlingar (57)

Das Grabfeld von Västerbjers auf Gotland

By Mårten Stenberger, Elias Dahr, Henr. Munthe

SOFT COVER, 1943, ISBN 9149253999, Numrerade monografier (30)

Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, VI

Dess förhistoria och historia VI

By Henrik Schück

SOFT COVER, 1943

SEK 265

Stockholm IX:1

Stockholm IX:1

Skeppsholmskyrkan

By Nils G. Wollin

SOFT COVER, 1942, Sveriges Kyrkor (53, Band 9, häfte 1)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 8

Brev 1633 januari-maj

SOFT COVER, 1942, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (8)