Den hotade idyllen

Den hotade idyllen

Gunnar Mascoll Silfverstolpe, Finland och den lyriska intimismen

By Bengt Landgren

SOFT COVER, 2008, ISBN 9789174023794, Filologisk-filosofiska serien (22)

Kormaks saga

Kormaks saga

By Ingegerd Fries

SOFT COVER, 2008, ISBN 9789174023787, Filologiskt arkiv (48)

Stensjö

Stensjö

En småländsk småbrukarby under förindustriell tid

By Birgitta Roeck Hansen (red.)

HARD COVER, 2008, ISBN 9789174023770, Kulturfastigheter

Au Champ d'Apollon

Au Champ d'Apollon

Écrits d'expression française produits en Suède (1550-2006)

By Margareta Östman, Hans Östman

SOFT COVER, 2008, ISBN 9789174023756, Filologiskt arkiv (47)

Excavations at Helgö XVII

Excavations at Helgö XVII

Workshop, Part III

By Jan Peder Lamm, Bente Magnus, Eva Hjärthner-Holdar, Lena Grandin, Peter Kresten, Kristina Lamm, Ole Stilborg, Anders Strinnholm, Anders Söderberg, Laila Kitzler Åhfeldt

SOFT COVER, 2008, ISBN 9789174023701, Excavations at Helgö (17)

Jordvärderingssystem

Jordvärderingssystem

Från medeltiden till 1600-talet

By Alf Ericsson (red.)

SOFT COVER, 2008, ISBN 9789174023749, Konferenser (68)

Årsbok 2008

Årsbok 2008

HARD COVER, 2008, ISBN 9789174023817

Skånelaholm

Skånelaholm

Ett gods i Uppland

By Karin Sidén (red.)

HARD COVER, 2008, ISBN 9789174023763, Kulturfastigheter

Familjen Rettig

Familjen Rettig

och donationerna till Kungl. Vitterhetsakademien

By Kristina Franzén

SOFT COVER, 2006, ISBN 9174023640

SEK 138

Prydnadssömmar under medeltiden

Prydnadssömmar under medeltiden

By Anne Marie Franzén

SOFT COVER, 1997, ISBN 9174022741, Fristående monografier

SEK 106