Östergötland I:2

Östergötland I:2

Banekinds härad. 2

By Andreas Lindblom

SOFT COVER, 1921, Sveriges Kyrkor (14, Band 1, häfte 2)

Alsnö hus

Ett svenskt medeltidspalats i sitt konsthistoriska sammanhang

By Bengt Thordeman

SOFT COVER, 1920, Fristående monografier

SEK 127

Rökstenen, Läst och tydd

Runstenen vid Röks kyrka Lysings härad Östergötland

By Otto von Friesen

SOFT COVER, 1920, Fristående monografier

SEK 127

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 6

Bref 1631

SOFT COVER, 1918, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (6)

Rökstenen

Granskad och tolkad

By Erik Brate

SOFT COVER, 1918, ISBN 9789149256103, Fristående monografier

Dopfuntar i Statens Historiska Museum

Beskrivande grupperande förteckning med understöd av Kungl. Vitterhets historie och antikvitets-akademien utgiven av konsthistoriska institutet vid Stockholms högskola genom Johnny Roosval

By Johnny Roosval

SOFT COVER, 1917, Fristående monografier

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 5

Bref 1630

SOFT COVER, 1915, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (5)

Skånes medeltida dopfuntar. Häfte 1-4

By Lars Tynell

SOFT COVER, 1913, Numrerade monografier (07)

Der Runenstein von Rök

In Östergötland, Schweden

By Sophus Bugge

SOFT COVER, 1910, Fristående monografier

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 4

Bref 1628-1629

SOFT COVER, 1909, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (4)