Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1. Bd 12

Brev 1634 juni-december

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1, 12
ISBN: 9174020293
Soft cover: 823 pages
Published: 1977
SEK 138