Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 2, band 10

Carl Carlsson Gyldenhielms bref, Johan Skyttes bref, Pfalzgrefven Johan Casimirs bref, bihang

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 2, 10
Soft cover: 879 pages
Published: 1900
SEK 138