Excavations at Helgö XV

Excavations at Helgö XV

Weapon Investigations: Helgö and the Swedish Hinterland

By Lena Thålin Bergman, Birgit Arrhenius

HARD COVER, 2005, ISBN 9174023438, Excavations at Helgö (15)

Medieval book fragments in Sweden

Medieval book fragments in Sweden

By Jan Brunius

SOFT COVER, 2005, ISBN 9174023489, Konferenser (58)

Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna

Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna

By Birgitta Roeck Hansen

SOFT COVER, 2005, ISBN 9174023470, Konferenser (57)

Trygghet och äventyr. Om begreppshistoria

Trygghet och äventyr. Om begreppshistoria

By Bo Lindberg

SOFT COVER, 2005, ISBN 9174023497, Konferenser (59)

Årsbok 2005

Årsbok 2005

HARD COVER, 2005, ISBN 9174023500

Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar

Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar

By Evert Baudou

HARD COVER, 2004, ISBN 917402342X, Fristående monografier

Magnus Gabriel De la Gardies Venngarn

Magnus Gabriel De la Gardies Venngarn

Herresätet som byggnadsverk och spegelbild

By Lars Ljungström

HARD COVER, 2004, ISBN 9174023365, Antikvariska serien (44)

Excavations at Helgö XVI

Excavations at Helgö XVI

Exotic and Sacral Finds from Helgö

By Bo Gyllensvärd, Peter Harbison, Morten Axboe, Jan Peder Lamm, Torun Zachrisson, Synnöve Reisborg

HARD COVER, 2004, ISBN 9789174023398, Excavations at Helgö (16)

Kajorna i det bevakade tornet

Kajorna i det bevakade tornet

Studenten J. L. Runebergs satir över vicekansler J. F. Aminoff och ärkebiskop J. Tengström versus A. I. Arwidsson

By Johan Wrede

SOFT COVER, 2004, ISBN 9174023381, Filologiskt arkiv (44)

Årsbok 2004

Årsbok 2004

HARD COVER, 2004, ISBN 9174023403