Revelaciones Book III

Revelaciones Book III

By Ann-Mari Jönsson

SOFT COVER, 1998, ISBN 9174022881, Sancta Birgitta

Selma Lagerlöf

Selma Lagerlöf

Seen from Abroad - i utlandsperspektiv

By Louise Vinge

SOFT COVER, 1998, ISBN 917402289X, Konferenser (44)

The World-View of Prehistoric Man

The World-View of Prehistoric Man

By Lars Larsson, Berta Stjernquist

SOFT COVER, 1998, ISBN 9174022792, Konferenser (40)

Vallentuna anno domini 1198

Vallentunakalendariet och dess tid

By Staffan Helmfrid

HARD COVER, 1998, ISBN 9197261017, Vallentuna kulturnämnds skriftserie

Öland

Öland

Mörbylånga kyrkor

By Ragnhild Boström

HARD COVER, 1997, ISBN 9172090871, Sveriges Kyrkor (222)

The Anglo-Scandinavian Coinage c. 995-1020

The Anglo-Scandinavian Coinage c. 995-1020

By Brita Malmer

HARD COVER, 1997, ISBN 9174022717, Commentationes de Nummis Saeculorum IX-XI in Suecia Repertis. Nova Series (9)

Excavations at Helgö XIII

Excavations at Helgö XIII

Cemetery 116

By Birgitta Sander

HARD COVER, 1997, ISBN 9174022725, Excavations at Helgö (13)

History-Making

History-Making

By Rolf Torstendahl, Irmine Veit-Brause

SOFT COVER, 1997, ISBN 9174022660, Konferenser (37)

Kultursamanhengar i Midt-Norden

Kultursamanhengar i Midt-Norden

Tverrfagleg symposium for doktorgradsstudentar og forskarar

By Steinar Supphellen

SOFT COVER, 1997, ISBN 9174022709, Konferenser (38)

State and Minorities

State and Minorities

By Veniamin Alekseyev, Sven Lundkvist

SOFT COVER, 1997, ISBN 9174022679, Konferenser (39)