Tolkning och tolkningsteorier

Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 17-19 november 1981

SOFT COVER, 1982, ISBN 9174021079, Konferenser (7)

Corpus Nummorum, 1. Gotland 3

Corpus Nummorum, 1. Gotland 3

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

By Brita Malmer (red.)

SOFT COVER, 1982, ISBN 9174021400, Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia Reperti Sunt (1. Gotland 3)

Corpus Nummorum, 1. Gotland 4

Corpus Nummorum, 1. Gotland 4

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

By Brita Malmer (red.)

SOFT COVER, 1982, ISBN 9171925406, Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia Reperti Sunt (1. Gotland 4)

Excavations at Helgö VIII

The Ancient Monument

By Kristina Lamm, Synnöve Reisborg, Ola Kyhlberg, Ulf Bertilsson

SOFT COVER, 1982, ISBN 9174021346, Excavations at Helgö (8)

Relations de Dumas père et fils avec la Suède

By Hans Bäckvall

SOFT COVER, 1982, ISBN 9174021133, Filologiskt arkiv (28)

Två förbönslängder från det medeltida Strängnäs

By Per-Axel Wiktorsson

SOFT COVER, 1982, ISBN 9174021427, Filologiskt arkiv (26)

Årsbok 1982

HARD COVER, 1982, ISBN 917402101X, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Ängsö kyrka och dess målningar

Ängsö kyrka och dess målningar

By Åke Nisbeth

SOFT COVER, 1982, ISBN 9174021389, Antikvariska serien (33)

Småland V:3

Småland V:3

Vederslöv och Dränningelanda

By Marian Ullén

HARD COVER, 1981, ISBN 9171924809, Sveriges Kyrkor (185, Band 5, häfte 3)

Södermanland V:2

Södermanland V:2

Torshälla kyrka

By Robert Bennett

HARD COVER, 1981, ISBN 917192499X, Sveriges Kyrkor (187, Band 5, häfte 2)