Revelaciones Book I

With Magister Mathias' prologue

By Carl-Gustaf Lundgren

SOFT COVER, 1978, ISBN 9174020609, Sancta Birgitta

Småland

Småland

Jäts kyrkor

By Anita Liepe

SOFT COVER, 1977, ISBN 9174020528, Sveriges Kyrkor (173, Band 5, häfte 2)

Småland VI:2

Småland VI:2

Lenhovda och Herråkra kyrkor

By Marian Ullén

SOFT COVER, 1977, ISBN 9174020234, Sveriges Kyrkor (171, Band 6, häfte 2)

Uppland XIII:2

Uppland XIII:2

Drottningholms slottskyrka

By Ingrid Rosell, Berit Wallenberg

SOFT COVER, 1977, ISBN 9174020501, Sveriges Kyrkor (174, Band 13, häfte 2)

Öland

Öland

Köpings kyrkor

By Ragnhild Boström

SOFT COVER, 1977, ISBN 9174020218, Sveriges Kyrkor (170)

Människan i tekniksamhället. Föredrag

Föredrag och diskussioner vid Vitterhetsakademiens konferens 25-27 januari 1977

SOFT COVER, 1977, ISBN 9174020315, Konferenser (1)

Notes critiques sur l'Hymnarius Severinianus

By Dag Norberg

SOFT COVER, 1977, ISBN 9174020358, Filologiskt arkiv (21)

Tio forskare om Bellman

Föredrag vid Vitterhetsakademiens symposium 15-17 september 1976

By Horace Engdahl

SOFT COVER, 1977, ISBN 9174020153, Filologiskt arkiv (20)

SEK 106

Corpus Nummorum, 1. Gotland 2

Corpus Nummorum, 1. Gotland 2

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

By Brita Malmer (red.)

SOFT COVER, 1977, ISBN 9174020684, Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia Reperti Sunt (1. Gotland 2)

Early Norrland sites 3

A Study of a Cultural-historical Survey

By Christian Meschke

SOFT COVER, 1977, ISBN 9174020471