Södermanland VI:1

Södermanland VI:1

Botkyrka kyrka. Svartlösa härad

By Robert Bennett

SOFT COVER, 1975, ISBN 9171922342, Sveriges Kyrkor (161, Band 4, häfte 1)

Västergötland II:2

Västergötland II:2

Brandstorps kyrka. Vartorfta härad

By Barbro Jesperson

SOFT COVER, 1975, ISBN 917402034X, Sveriges Kyrkor (164, Band 2, häfte 2)

Öland II:2

Öland II:2

Löt och Egby kyrkor. Runstens härad

By Ragnhild Boström

SOFT COVER, 1975, ISBN 9174020226, Sveriges Kyrkor (163, Band 2, häfte 2)

Corpus Nummorum, 1. Gotland 1

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

By Brita Malmer, Nils Ludvig Rasmusson

SOFT COVER, 1975, ISBN 9174020005, Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia Reperti Sunt (1. Gotland 1)

SEK 310

Medieval wooden sculpture in Sweden, vol. 4

The Museum Collection, Catalogue

By Monica Rydbeck

SOFT COVER, 1975, ISBN 9171922210, Medieval wooden sculpture in Sweden

Opera minora, vol. I

Regula Salvatoris

By Sten Eklund

SOFT COVER, 1975, ISBN 9174020048, Sancta Birgitta

Die Vendelzeit Gotlands, I:1. Text

Die Vendelzeit Gotlands, I:1. Text

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

By Birger Nerman

SOFT COVER, 1975, ISBN 9174020161, Numrerade monografier (55)

SEK 138

Erik Lundberg

Arkitekturhistoriker, byggnadsminnesvårdare, trädgårds- och landskapsarkitekt

By Armin Tuulse, Per-Olof Westlund, Jerk Alton

SOFT COVER, 1975, ISBN 9174020080, Antikvariskt arkiv (60)

SEK 106

Knutsgillena i det medeltida Sverige

Kring kulturen av de nordiska helgonkungarna

By Curt Wallin

SOFT COVER, 1975, ISBN 9174020064, Historiskt arkiv (16)

Sorteringsschema för kärn- och skivyxor av flinta

By S. Andersson, C. Cullberg, K. Rex, J. Wigforss

SOFT COVER, 1975, ISBN 9171922059, Antikvariskt arkiv (58)