Cent ans d'études scandinaves

Cent ans d'études scandinaves

Centenaire de la fondation de la chaire de Langues et littératures scandinaves à la Sorbonne en 1909

By Sylvain Briens, Karl Erland Gadelii, May-Brigitte Lehman, Jean-Marie Maillefer

SOFT COVER, 2012, ISBN 9789174024081, Konferenser (77)

Jämtland och den jämtländska världen 1000-1645

Jämtland och den jämtländska världen 1000-1645

By Olof Holm (red.)

SOFT COVER, 2011, ISBN 9789174024043, Konferenser (75)

Årsbok 2011

Årsbok 2011

HARD COVER, 2011, ISBN 9789174024067

Excavations at Helgö XVIII

Excavations at Helgö XVIII

Conclusions and New Aspects

By Birgit Arrhenius (red.), O'Meadhra Uaininn (red.)

HARD COVER, 2011, ISBN 9789174024012, Excavations at Helgö (18)

Sture Bolin

Sture Bolin

Historiker under andra världskriget

By Birgitta Odén

SOFT COVER, 2011, ISBN 9789174024029, Historiska serien (27)

Mead-halls of the Eastern Geats

Mead-halls of the Eastern Geats

Elite Settlements and Political Geography AD 375-1000 in Östergötland, Sweden

By Martin Rundkvist

HARD COVER, 2011, ISBN 9789174024050, Antikvariska serien (49)

Universitetsrankning och bibliometriska mätningar

Universitetsrankning och bibliometriska mätningar

Konsekvenser för forskning och kunskapsutveckling

By Göran Hermerén (red.), Kerstin Sahlin (red.), Nils-Eric Sahlin (red.), Ulrika Waaranperä (sammanst.)

SOFT COVER, 2011, ISBN 9789174024036, Konferenser (74)

470 nya kyrkor

470 nya kyrkor

Bidrag till Sveriges arkitekturhistoria 1850-1890

By Jakob Lindblad

SOFT COVER, 2011, ISBN 9789172095366, Studier till Sveriges Kyrkor (2)

Öland II:6

Öland II:6

Ölands medeltida kapell. En översikt jämte beskrivningar av S:ta Britas och S:ta Margaretas kapell, Runstens härad, Öland band II:6: med rättelser, tillägg och register till band II

By Ragnhild Boström

HARD COVER, 2011, ISBN 9789172095748, Sveriges Kyrkor (233, Band 2, häfte 6)

Alvastra pålbyggnad

Alvastra pålbyggnad

1909-1930 års utgrävningar

By Hans Browall

HARD COVER, 2011, ISBN 9789174023978, Antikvariska serien (48)