Årsbok 1974

SOFT COVER, 1974, ISBN 917192180X, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Lappland I:1

Lappland I:1

Kiruna kyrka

By Fredric Bedoire

SOFT COVER, 1973, ISBN 9171921133, Sveriges Kyrkor (153, Band 1, häfte 1)

Södermanland III:2

Södermanland III:2

Ösmo kyrka. Sotholms härad

By Robert Bennett

SOFT COVER, 1973, ISBN 9171921141, Sveriges Kyrkor (152, Band 3, häfte 2)

Öland II:1

Öland II:1

Långlöts kyrkor. Runstens härad

By Ragnhild Boström

SOFT COVER, 1973, ISBN 9171921125, Sveriges Kyrkor (151, Band 2, häfte 1)

Hans Järta och litteraturen

Hans Järta i litterär debatt och kulturpolitik under romantikens tidevarv (1809-1825)

By Olof Dixelius

SOFT COVER, 1973, ISBN 9171920617, Filologisk-filosofiska serien (12)

Early Medieval Studies 5

By Torsten Hansson, Sten Modin, Lena Thålin, Jan-Erik Tomtlund

SOFT COVER, 1973, ISBN 9171920595, Antikvariskt arkiv (50)

Early Medieval Studies 6

SOFT COVER, 1973, ISBN 9171921044, Antikvariskt arkiv (53)

Early Medieval Studies 7

By Dietrich Claude, Berthold Schmidt, Bedrich Svoboda, Joachim Herrmann, Michael Müller-Wille

SOFT COVER, 1973, ISBN 9171921052, Antikvariskt arkiv (54)

Laurentius Petri Gothus

En svensk latinpoet från 1500-talet

By Birger Bergh

SOFT COVER, 1973, ISBN 9171920498, Filologiskt arkiv (18)

Maerten van Heeemskerck´s St. Lawrence Altar-piece in Linköping Cathedral

Studies in Its Manneristic Style

By Bengt Cnattingius

SOFT COVER, 1973, ISBN 9171920889, Antikvariskt arkiv (52)