Öland I:4

Öland I:4

Källa kyrka. Åkerbo härad

By Ragnhild Boström

SOFT COVER, 1969, Sveriges Kyrkor (128, Band 1, häfte 4)

Öland I:5

Öland I:5

Persnäs kyrkor. Åkerbo härad

By Ragnhild Boström

SOFT COVER, 1969, Sveriges Kyrkor (133, Band 1, häfte 5)

Bidrag till tydning av bilderna i Dädesjö ödekyrkas tak

By Ulrika Ljungman

SOFT COVER, 1969, Antikvariskt arkiv (37)

SEK 106

Die Vendelzeit Gotlands, II. Beilage

Die Vendelzeit Gotlands, II. Beilage

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

By Birger Nerman

SOFT COVER, 1969, Numrerade monografier (48 B)

Die Vendelzeit Gotlands, II. Tafeln

Die Vendelzeit Gotlands, II. Tafeln

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

By Birger Nerman

SOFT COVER, 1969, Numrerade monografier (48 T)

NEDERDEUTSCHE BREVIERTEXTE DES 14. JAHRHUNDERTS AUS WESTFALEN

UNTERSUCHT UND HERAUSGEGEBEN

By Erik Rooth

SOFT COVER, 1969, Filologisk-filosofiska serien (11)

Nordiska ledamöter av Accademia degli Arcadi i Rom 1743-1824

By John Bernström, Bengt Rapp

SOFT COVER, 1969, Historiskt arkiv (15)

Rannsakningar efter antikviteter, band II

Södermanland, Närke, Värmland, Västergötland, Östergötland, Gotland, Häfte 1 - Text

By Carl Ivar Ståhle

SOFT COVER, 1969, Rannsakningar efter antikviteter

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 11:2

Brev 1634 april-maj

SOFT COVER, 1969, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (11)

SEK 138

Årsbok 1969

SOFT COVER, 1969, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127