Stockholm VIII:2

Stockholm VIII:2

Spånga och Hässelby kyrkor

By Armin Tuulse, Gunnar Lindqvist

SOFT COVER, 1959, Sveriges Kyrkor (83, Band 8, häfte 2)

Die Grundlagen unserer älteren Eisenherstellung

By Olof Arrhenius

SOFT COVER, 1959, Antikvariskt arkiv (13)

Pierre Bullet

The Royal Architect

By Eric Langenskiöld

SOFT COVER, 1959, ISBN 9789149254284, Antikvariska serien (8)

Uppland V:4

Uppland V:4

Sjuhundra härad, nordöstra delen

By Ingeborg Wilcke Lindqvist

SOFT COVER, 1958, Sveriges Kyrkor (80, Band 5, häfte 4)

Uppland VI:4

Uppland VI:4

Sollentuna härad, södra delen

By Armin Tuulse

SOFT COVER, 1958, Sveriges Kyrkor (81, Band 6, häfte 4)

Uppland VI:5

Uppland VI:5

Sollentuna härad, norra delen

By Gunilla Curman, Sigurd Curman

SOFT COVER, 1958, Sveriges Kyrkor (82, Band 6, häfte 5)

BRONSVIMPELN FRÅN GRIMSTA

By Margareta Biörnstad

SOFT COVER, 1958, ISBN 9789149256226, Antikvariskt arkiv (10)

Die Schatzfunde Gotlands der Wikingerzeit. 1, Text

By Mårten Stenberger

SOFT COVER, 1958, Numrerade monografier (34:1)

SEK 265

Från helgedom till museum

Resor i tid och rum

By Bengt Thordeman

SOFT COVER, 1958, ISBN 9789149248702, Fristående monografier