Uppland V:3

Uppland V:3

Sjuhundra härad, sydvästra delen

By Ingeborg Wilcke Lindqvist

SOFT COVER, 1956, Sveriges Kyrkor (78, Band 5, häfte 3)

Uppland VI:2

Uppland VI:2

Färentuna härad, mellersta delen

By Armin Tuulse

SOFT COVER, 1956, Sveriges Kyrkor (77, Band 6, häfte 2)

Uppland VI:3

Uppland VI:3

Färentuna härad, östra delen

By Armin Tuulse

SOFT COVER, 1956, Sveriges Kyrkor (79, Band 6, häfte 3)

Uppland VII:1

Uppland VII:1

Bro härad

By Armin Tuulse

SOFT COVER, 1956, Sveriges Kyrkor (76, Band 7, häfte 1)

Die jüngere vorrömische Eisenzeit Gotlands

Funde, Chronologie, Formenkunde

By Erik Nylén

SOFT COVER, 1956, Numrerade monografier (39)

GRAVFÄLTET VID BARKARBY

By Wilhelm Holmqvist

SOFT COVER, 1956, ISBN 9789149254550, Antikvariskt arkiv (3)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 15

Brev 1636

SOFT COVER, 1956, ISBN 9149255479, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (15)

Silberne Abendmahlsgeräte in Schweden aus dem XIV. Jahrhundert

Katalog und Tafeln

By Aron Andersson

SOFT COVER, 1956, Numrerade monografier (40)

Valöfyndet

By Wilhelm Holmqvist

SOFT COVER, 1956, ISBN 9789149256011, Historiskt arkiv (4)

ZU VINCENT SELLAERS EKLEKTIZISMUS

By Felix Horb

SOFT COVER, 1956, ISBN 9789149249945, Antikvariskt arkiv (7)