Albertus Pictor. Målare av sin tid - Volym I

Albertus Pictor. Målare av sin tid - Volym I

Bilder i urval samt studier och analyser

By Pia Melin (red.)

HARD COVER, 2009, ISBN 9789174023824

Albertus Pictor. Målare av sin tid - Volym I och II

Albertus Pictor. Målare av sin tid - Volym I och II

By Pia Melin (red.), Christina Sandquist Öberg (red.)

HARD COVER, 2009, Fristående monografier

Albertus Pictor. Målare av sin tid - Volym II

Albertus Pictor. Målare av sin tid - Volym II

Samtliga bevarade motiv och språkband med kommentarer och analyser

By Christina Sandquist Öberg (red.)

HARD COVER, 2009, ISBN 9789174023831

Astrid Lindgrens landskap

Astrid Lindgrens landskap

Hur landskapets kulturarv förändras, förstås, förvaltas och förmedlas

By Magnus Bohlin (red.)

SOFT COVER, 2009, ISBN 9789174023855, Konferenser (69)

Kyrkohistoria

Kyrkohistoria

Perspektiv på ett forskningsämne

By Anders Jarlert (red.)

SOFT COVER, 2009, ISBN 9789174023862, Konferenser (70)

Skärgård och örlog

Skärgård och örlog

Nedslag i Stockholms skärgårds tidiga historia

By Katarina Schoerner (red.)

SOFT COVER, 2009, ISBN 9789174023886, Konferenser (71)

Årsbok 2009

Årsbok 2009

HARD COVER, 2009, ISBN 9789174023923

Gråborg på Öland

Gråborg på Öland

Om en borg, ett kapell och en by

By Göran Tegnér (red.)

HARD COVER, 2008, ISBN 9789174023800, Kulturfastigheter

Den hotade idyllen

Den hotade idyllen

Gunnar Mascoll Silfverstolpe, Finland och den lyriska intimismen

By Bengt Landgren

SOFT COVER, 2008, ISBN 9789174023794, Filologisk-filosofiska serien (22)

Kormaks saga

Kormaks saga

By Ingegerd Fries

SOFT COVER, 2008, ISBN 9789174023787, Filologiskt arkiv (48)