Närke I:1

Närke I:1

Örebro stads kyrkor

By Erik Lundberg, Bertil Waldén

SOFT COVER, 1939, Sveriges Kyrkor (46, Band 1, häfte 1 )

Ein eisenzeitliches Rad aus dem Filaren-See in Södermanland, Schweden

By Lennart von Post, Ingmar Fröman, Andreas Oldeberg

SOFT COVER, 1939, ISBN 9149253875, Handlingar (46:1)

Stenåldersboplatserna vid Siretorp i Blekinge

By Axel Bagge, Knut Kjellmark

SOFT COVER, 1939, Numrerade monografier (26)

Sprachlicher Kommentar zur lateinischen Didascalia apostolorum

Del 1

By Erik Tidner

SOFT COVER, 1938, Handlingar (45:1)

Stockholm II:2

Stockholm II:2

Riddarholmskyrkan. 2. Fast inredning, inventarier och gravminnen

By Martin Olsson

SOFT COVER, 1937, Sveriges Kyrkor (45, Band 2, häfte 2)

C. J. Thomsen och hans lärda förbindelser i Sverige 1816-1837

Bidrag till den nordiska forn- och hävdaforskningens historia, vol. I-II

By Bengt Hildebrand

SOFT COVER, 1937, Handlingar (44)

Kulturmotsättningar i Danmarks stenålder

Del 4

By Nils Åberg

SOFT COVER, 1937, ISBN 9789149251528, Handlingar (42:4)

Gästrikland. 2

Gästrikland. 2

Landskyrkorna

By Erik Andrén, Brynolf Hellner

SOFT COVER, 1936, Sveriges Kyrkor (44, Häfte 2)

Förhistoriska undersökningar på Adelsö

By Hanna Rydh

SOFT COVER, 1936, Numrerade monografier (24)

Johannes Bureus arbeten om svenska runinskrifter

Del 3

By Elisabeth Svärdström

SOFT COVER, 1936, ISBN 9789149248542, Handlingar (42:3)