Stockholm I:3

Stockholm I:3

Storkyrkan 3. Inredning och inventarier

By Johnny Rosvall, Gustaf Upmark, Agnes Branting

SOFT COVER, 1928, Sveriges Kyrkor (25, Band 1, häfte 3)

Stockholm II:1

Stockholm II:1

Riddarholmskyrkan. 1. Byggnadshistoria

By Martin Olsson

SOFT COVER, 1928, Sveriges Kyrkor (28, Band 2, häfte 1)

Stockholm IV:1

Stockholm IV:1

Jakobs kyrka. 1. Församlingshistoria

By Alice Quensel

SOFT COVER, 1928, Sveriges Kyrkor (26, Band 4, häfte 1)

Stockholm VI:2

Stockholm VI:2

Klara kyrka. 2. Konsthistoria

By Sven Brandel

SOFT COVER, 1928, Sveriges Kyrkor (27, Band 6, häfte 2)

Uppland I:2

Uppland I:2

Danderyds skeppslag, östra och västra delen

By Sven Brandel, Tord Olsson Nordberg

SOFT COVER, 1928, Sveriges Kyrkor (29, Band 1, häfte 2)

Topografiska stadsundersökningar

1. Söderköping

By Erik Lundberg

SOFT COVER, 1928

SEK 127

Stockholm I:2

Stockholm I:2

Storkyrkan. 2. Byggnadshistoria

By Johnny Rosvall

SOFT COVER, 1927, Sveriges Kyrkor (24, Band 1, häfte 2)

Stockholm VI:1

Stockholm VI:1

Klara kyrka. 1. Församlingshistoria

By Nils Staf

SOFT COVER, 1927, Sveriges Kyrkor (23, Band 6, häfte 1)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 7

Bref 1632

SOFT COVER, 1926, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (7)

Vendelkulturens ålder och ursprung

Vendelkulturens ålder och ursprung

By Sune Lindqvist

SOFT COVER, 1926, Handlingar (36:1)

SEK 127