Stockholm IX:3

Stockholm IX:3

Hjorthagens kyrka

By Bengt O H Johansson, Marian Ullén

SOFT COVER, 1980, ISBN 9174020897, Sveriges Kyrkor (182, Band 9, häfte 3)

Öland II:4

Öland II:4

Bredsättra kyrkor

By Ragnhild Boström

HARD COVER, 1980, ISBN 9171924647, Sveriges Kyrkor (183, Band 2, häfte 4)

Människan, kulturlandskapet och framtiden. Föredrag

Föredrag och diskussioner vid Vitterhetsakademiens konferens 12-14 februari 1979

SOFT COVER, 1980, ISBN 9174020994, Konferenser (4)

Medieval wooden sculpture in Sweden, vol. 3

Late Medieval Sculpture

By Aron Andersson

SOFT COVER, 1980, ISBN 9174020919, Medieval wooden sculpture in Sweden

Människan, kulturlandskapet och framtiden. En bibliografi

Bibliografi

By Arnold Renting

SOFT COVER, 1980, ISBN 9174021001, Konferenser (5)

Den senmedeltida penningen i Sverige

svenska brakteater med krönt huvud och krönta bokstäver

By Brita Malmer

SOFT COVER, 1980, ISBN 9174020978, Antikvariska serien (31)

Die Altarschreine von Tjällmo und Järstad

Kritische Anmerkungen zur kunsthistorischen Methodik

By Peter Tångeberg

SOFT COVER, 1980, ISBN 9174020935, Antikvariskt arkiv (68)

Emaux Limousins en Suède

les châsses, les croix

By Britt-Marie Andersson

SOFT COVER, 1980, ISBN 9174020730, Antikvariskt arkiv (69)

Kring källorna till Bellmans ungdomsdiktning

By Gunnar Hillbom

SOFT COVER, 1980, ISBN 9174020951, Filologiskt arkiv (23)

SEK 106

Mittelalterliche Stadtgrundrisse

Versuch einer Übersicht der Entwicklung in Deutschland und Frankreich

By Thomas Hall

SOFT COVER, 1980, ISBN 9174020587, Antikvariskt arkiv (66)