Ett Eger-skåp på Skokloster

En ikonografisk studie

By Hans-Olof Boström

SOFT COVER, 1972, ISBN 9171920080, Antikvariskt arkiv (47)

Gotländischer Runensteinstil I

Ein reich geschnitztes Satteldetail aus der späten Wikingerzeit

By Erik Nylén

SOFT COVER, 1972, ISBN 9171920161, Numrerade monografier (51)

Ikonografiska studier

Framlagda vid det nordiska symposiet för ikonografiskt studium på Julita slott 1970

By Sten Karling

SOFT COVER, 1972, ISBN 9171920196, Antikvariska serien (26)

Kyrkobygge och kungamakt i Östergötland

By Gunnar Redelius

SOFT COVER, 1972, ISBN 917192020X, Antikvariskt arkiv (45)

SEK 106

Mellan brons- och järnålder

ETT RIKT GRAVFYND OCH DESS DATERING MED KONVENTIONELL METOD OCH C14

By Erik Nylén

SOFT COVER, 1972, ISBN 9171920072, Antikvariskt arkiv (44)

Studia Gotica

Die eisenzeitlichen Verbindungen zwischen Schweden und Südosteuropa: Vorträge beim Gotensymposion im Statens historiska museum, Stockholm 1970

By Ulf Erik Hagberg

SOFT COVER, 1972, Antikvariska serien (25)

The Muse Gallery of Gustavus III

By Hans Henrik Brummer

SOFT COVER, 1972, ISBN 9171920056, Antikvariskt arkiv (43)

Vadstena gård och kloster

Vadstena gård och kloster

Vol. 1-2

By Iwar Anderson

SOFT COVER, 1972, ISBN 9171920145, Numrerade monografier (50)

SEK 265

Årsbok 1972

SOFT COVER, 1972, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

SEK 127

Närke I:5

Närke I:5

Lillkyrka och Götlunda kyrkor. Glanshammars härad

By Tamás Sárkány

SOFT COVER, 1971, Sveriges Kyrkor (141, Band 1, häfte 5)