Die Wikingerzeit Gotlands III:1-2 Text

Die Wikingerzeit Gotlands III:1-2 Text

Text

By Lena Thunmark-Nylén

SOFT COVER, 2006, ISBN 9174023543, Die Wikingerzeit Gotlands

Die Wikingerzeit Gotlands III:2

Die Wikingerzeit Gotlands III:2

Text

By Lena Thunmark-Nylén

SOFT COVER, 2006, ISBN 9174023551, Die Wikingerzeit Gotlands (4)

Kulturminnesvård och vattenkraft 1942-1980

Kulturminnesvård och vattenkraft 1942-1980

En studie med utgångspunkt från Riksantikvarieämbetets sjöregleringsundersökningar

By Margareta Biörnstad

HARD COVER, 2006, ISBN 9174023632, Fristående monografier

Litteraturens värde - Der wert der literatur

Litteraturens värde - Der wert der literatur

By Antje Wischmann, Eva Hættner, Annegret Heitmann

SOFT COVER, 2006, ISBN 9174023594, Konferenser (62)

Den antika skevheten

Den antika skevheten

Politiska ord och begrepp i det tidig-moderna Sverige

By Bo Lindberg

SOFT COVER, 2006, ISBN 9174023616, Filologiskt arkiv (45)

Konsterna och själen

Konsterna och själen

Estetik ur ett humanvetenskapligt perspektiv

By Göran Hermerén, Sören Halldén, Lars-Olof Åhlberg, Sven Sandström

SOFT COVER, 2006, ISBN 9174023578, Konferenser (61)

Wislawa Szymborska

Wislawa Szymborska

A Stockholm conference May 23-24, 2003

By Leonard Neuger, Rikard Wennerholm

SOFT COVER, 2006, ISBN 917402356X, Konferenser (60)

Årsbok 2006

Årsbok 2006

HARD COVER, 2006, ISBN 9174023608

Rikets råd och män Herredag och råd i Sverige 1280-1480

Rikets råd och män Herredag och råd i Sverige 1280-1480

By Herman Schück

SOFT COVER, 2005, ISBN 9174023527, Historiska serien (23)

The Havor Hoard

The Havor Hoard

The Gold - The Bronzes - The Fort

By Erik Nylén, Ulla Lund, Peter Manneke

HARD COVER, 2005, ISBN 9174023454, Antikvariska serien (46)