Kgl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, II

Dess förhistoria och historia II

Av Henrik Schück

Häftad: 466 sidor
Utgiven: 1933