MYNT- OCH MEDALJSAMLARE INOM DET SVENSKA KUNGAHUSET

Av Nils Ludvig Rasmusson

Antikvariskt arkiv, 20
ISBN: 9789149256448
Häftad: 31 sidor
Utgiven: 1962