Den höviska kulturen i Norden

Den höviska kulturen i Norden

En konsthistorisk undersökning

Av Herman Bengtsson

Antikvariska serien, 43
ISBN: 9174022970
Inbunden: 318 sidor
Utgiven: 1999
233 kr
Fanns det en hövisk kultur i det medeltida Norden? Med utgångspunkt från skriftliga källor och bevarade konsthistoriska föremål görs här ett försök att kartlägga ett förhållandevis okänt och mindre ofta uppmärksammat område inom den nordiska konst- och kulturhistorien. Undersökningen omfattar tiden från 1100-talets mitt till 1500-talets början, och behandlar såväl profana konst- och bruksföremål som kyrkliga utsmyckningar med anknytning till den kontinentala, höviska riddarkulturen.

Omslagsbilden visar en detalj av en kalkmålning från omkring 1325 i Skibby kyrka på Själland.