Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 2, band 10

Carl Carlsson Gyldenhielms bref, Johan Skyttes bref, Pfalzgrefven Johan Casimirs bref, bihang

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 2, 10
Häftad: 879 sidor
Utgiven: 1900
138 kr