Stockholm I:2

Stockholm I:2

Storkyrkan. 2. Byggnadshistoria

Av Johnny Rosvall

Sveriges Kyrkor, 24, Band 1, häfte 2
Häftad: 152 sidor
Utgiven: 1927
127 kr