Uppland I:2

Uppland I:2

Danderyds skeppslag, östra och västra delen

Av Sven Brandel, Tord Olsson Nordberg

Sveriges Kyrkor, 29, Band 1, häfte 2
Häftad: 224 sidor
Utgiven: 1928
127 kr