Uppland II:3

Uppland II:3

Frötuna och Länna skeppslag

Av Ingeborg Wilcke Lindqvist

Sveriges Kyrkor, 58, Band 2, häfte 3
Häftad: 182 sidor
Utgiven: 1945
127 kr