Uppland V:2

Uppland V:2

Vallentuna härad, västra delen

Av Ingegerd Henschen, Armin Tuulse

Sveriges Kyrkor, 72, Band 5, häfte 2
Häftad: 116 sidor
Utgiven: 1954
127 kr