Uppland V:3

Uppland V:3

Sjuhundra härad, sydvästra delen

Av Ingeborg Wilcke Lindqvist

Sveriges Kyrkor, 78, Band 5, häfte 3
Häftad: 140 sidor
Utgiven: 1956
127 kr