Uppland VI:3

Uppland VI:3

Färentuna härad, östra delen

Av Armin Tuulse

Sveriges Kyrkor, 79, Band 6, häfte 3
Häftad: 134 sidor
Utgiven: 1956
127 kr