Uppland V:4

Uppland V:4

Sjuhundra härad, nordöstra delen

Av Ingeborg Wilcke Lindqvist

Sveriges Kyrkor, 80, Band 5, häfte 4
Häftad: 136 sidor
Utgiven: 1958
127 kr