Småland III:1

Småland III:1

Kalmar slotts kyrkor

Av Martin Olsson

Sveriges Kyrkor, 117, Band 3, häfte 1
Häftad: 106 sidor
Utgiven: 1968
127 kr