Rikets råd och män Herredag och råd i Sverige 1280-1480

Rikets råd och män Herredag och råd i Sverige 1280-1480

Av Herman Schück

HÄFTAD, 2005, ISBN 9174023527, Historiska serien (23)

The Havor Hoard

The Havor Hoard

The Gold - The Bronzes - The Fort

Av Erik Nylén, Ulla Lund, Peter Manneke

INBUNDEN, 2005, ISBN 9174023454, Antikvariska serien (46)

Excavations at Helgö XV

Excavations at Helgö XV

Weapon Investigations: Helgö and the Swedish Hinterland

Av Lena Thålin Bergman, Birgit Arrhenius

INBUNDEN, 2005, ISBN 9174023438, Excavations at Helgö (15)

Medieval book fragments in Sweden

Medieval book fragments in Sweden

Av Jan Brunius

HÄFTAD, 2005, ISBN 9174023489, Konferenser (58)

Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna

Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna

Av Birgitta Roeck Hansen

HÄFTAD, 2005, ISBN 9174023470, Konferenser (57)

Trygghet och äventyr. Om begreppshistoria

Trygghet och äventyr. Om begreppshistoria

Av Bo Lindberg

HÄFTAD, 2005, ISBN 9174023497, Konferenser (59)

Årsbok 2005

Årsbok 2005

INBUNDEN, 2005, ISBN 9174023500

Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar

Den nordiska arkeologin - historia och tolkningar

Av Evert Baudou

INBUNDEN, 2004, ISBN 917402342X, Fristående monografier

Magnus Gabriel De la Gardies Venngarn

Magnus Gabriel De la Gardies Venngarn

Herresätet som byggnadsverk och spegelbild

Av Lars Ljungström

INBUNDEN, 2004, ISBN 9174023365, Antikvariska serien (44)

Excavations at Helgö XVI

Excavations at Helgö XVI

Exotic and Sacral Finds from Helgö

Av Bo Gyllensvärd, Peter Harbison, Morten Axboe, Jan Peder Lamm, Torun Zachrisson, Synnöve Reisborg

INBUNDEN, 2004, ISBN 9789174023398, Excavations at Helgö (16)