Roman Gold

Roman Gold

And the Development of the Early Germanic Kingdoms

Av Bente Magnus

HÄFTAD, 2001, ISBN 9174023101, Konferenser (51)

The Chronology of Base-Ring Ware and Bichrome Wheel-Made Ware

The Chronology of Base-Ring Ware and Bichrome Wheel-Made Ware

Av Paul Åström

HÄFTAD, 2001, ISBN 9174023209, Konferenser (54)

Ärlig och arbetsam

Bilden av Sverige och svenskarna i 1800- och 1900-talens Ryssland

Av Olga Tjernysjova

HÄFTAD, 2001, ISBN 9174023152, Historiskt arkiv (19)

Kyrka af träd

Kyrka af träd

Kyrkobyggande under 1600- och 1700-talen i Finland, Norge och Sverige

Av Ingrid Sjöström (red.), Marja Terttu Knapas, Ola Storsletten

INBUNDEN, 2000, ISBN 9172091886, Övrig utgivning

Die Wikingerzeit Gotlands IV:1-3 Katalog

Die Wikingerzeit Gotlands IV:1-3 Katalog

Katalog

Av Lena Thunmark-Nylén

HÄFTAD, 2000, ISBN 9174023071, Die Wikingerzeit Gotlands

Pfennigmärkte und Währungslandschaften

Pfennigmärkte und Währungslandschaften

Monetarisierungen im sächsisch-slawischen Grenzland ca. 965-1120

Av Christoph Kilger

INBUNDEN, 2000, ISBN 9174023012, Commentationes de Nummis Saeculorum IX-XI in Suecia Repertis. Nova Series (15)

An Assessment of Twentieth-Century Historiography

An Assessment of Twentieth-Century Historiography

Av Rolf Torstendahl

HÄFTAD, 2000, ISBN 9174023055, Konferenser (49)

Gudmund Jöran Adlerbeth

Gudmund Jöran Adlerbeth

En biografi

Av Leif Landen

HÄFTAD, 2000, ISBN 9174023020, Filologiskt arkiv (43)

Intuitive Formation of Meaning

Intuitive Formation of Meaning

Av Sven Sandström

HÄFTAD, 2000, ISBN 9174023039, Konferenser (48)