Dating in the Bronze Age

Dating in the Bronze Age

With special reference to Scandinavia

Av Oscar Montelius

HÄFTAD, 1986, ISBN 9174021826, Fristående monografier

Den fristående akademiens verksamhet 1974-85

Skrift utgiven med anledning av tvåhundraårsjubileet av akademiens återinrättande år 1786

INBUNDEN, 1986, ISBN 9174021710

Die soziale Funktion der Gelegenheitsdichtung

Studien zur deutschsprachigen Gelegenheitsdichtung in Stockholm zwischen 1613 und 1719

Av Jan Drees

HÄFTAD, 1986, ISBN 9174021788, Fristående monografier

Mittelalterliche Holzskulpturen und Altarschreine in Schweden

Studien zu Form, Material und Technik

Av Peter Tångeberg

INBUNDEN, 1986, ISBN 917402177X, Fristående monografier

Planung europäischer Hauptstädte

Av Thomas Hall

INBUNDEN, 1986, ISBN 9174021656, Antikvariska serien (35)

Program och funktion i senmedeltida kalkmåleri

Kyrkmålningar i Mälarlandskapen och Finland 1400-1534

Av Anna Nilsén

INBUNDEN, 1986, ISBN 9174021745, Fristående monografier

530 kr

Rome in the Age of Bernini II

Rome in the Age of Bernini II

Vol. 2, From the election of Innocent X to the death of Innocent XI

Av Torgil Magnuson

INBUNDEN, 1986, ISBN 9174021702, Antikvariska serien (36)

Sverige med ryska resenärers ögon 1817-1913

Av Aleksandr Kan

HÄFTAD, 1986, ISBN 9174021648, Historiskt arkiv (18)

127 kr

Årsbok 1986

INBUNDEN, 1986, ISBN 9174021753, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Västergötland

Västergötland

Läckö slottskyrka

Av Ingrid Rosell

INBUNDEN, 1985, ISBN 9122007466, Sveriges Kyrkor (198)