Tolkning och tolkningsteorier

Föredrag och diskussionsinlägg vid Vitterhetsakademiens symposium 17-19 november 1981

HÄFTAD, 1982, ISBN 9174021079, Konferenser (7)

Corpus Nummorum, 1. Gotland 3

Corpus Nummorum, 1. Gotland 3

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

Av Brita Malmer (red.)

HÄFTAD, 1982, ISBN 9174021400, Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia Reperti Sunt (1. Gotland 3)

Corpus Nummorum, 1. Gotland 4

Corpus Nummorum, 1. Gotland 4

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

Av Brita Malmer (red.)

HÄFTAD, 1982, ISBN 9171925406, Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia Reperti Sunt (1. Gotland 4)

Excavations at Helgö VIII

The Ancient Monument

Av Kristina Lamm, Synnöve Reisborg, Ola Kyhlberg, Ulf Bertilsson

HÄFTAD, 1982, ISBN 9174021346, Excavations at Helgö (8)

Relations de Dumas père et fils avec la Suède

Av Hans Bäckvall

HÄFTAD, 1982, ISBN 9174021133, Filologiskt arkiv (28)

Två förbönslängder från det medeltida Strängnäs

Av Per-Axel Wiktorsson

HÄFTAD, 1982, ISBN 9174021427, Filologiskt arkiv (26)

Årsbok 1982

INBUNDEN, 1982, ISBN 917402101X, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Ängsö kyrka och dess målningar

Ängsö kyrka och dess målningar

Av Åke Nisbeth

HÄFTAD, 1982, ISBN 9174021389, Antikvariska serien (33)

Småland V:3

Småland V:3

Vederslöv och Dränningelanda

Av Marian Ullén

INBUNDEN, 1981, ISBN 9171924809, Sveriges Kyrkor (185, Band 5, häfte 3)

Södermanland V:2

Södermanland V:2

Torshälla kyrka

Av Robert Bennett

INBUNDEN, 1981, ISBN 917192499X, Sveriges Kyrkor (187, Band 5, häfte 2)