Stockholm IX:3

Stockholm IX:3

Hjorthagens kyrka

Av Bengt O H Johansson, Marian Ullén

HÄFTAD, 1980, ISBN 9174020897, Sveriges Kyrkor (182, Band 9, häfte 3)

Öland II:4

Öland II:4

Bredsättra kyrkor

Av Ragnhild Boström

INBUNDEN, 1980, ISBN 9171924647, Sveriges Kyrkor (183, Band 2, häfte 4)

Människan, kulturlandskapet och framtiden. Föredrag

Föredrag och diskussioner vid Vitterhetsakademiens konferens 12-14 februari 1979

HÄFTAD, 1980, ISBN 9174020994, Konferenser (4)

Medieval wooden sculpture in Sweden, vol. 3

Late Medieval Sculpture

Av Aron Andersson

HÄFTAD, 1980, ISBN 9174020919, Medieval wooden sculpture in Sweden

Människan, kulturlandskapet och framtiden. En bibliografi

Bibliografi

Av Arnold Renting

HÄFTAD, 1980, ISBN 9174021001, Konferenser (5)

Den senmedeltida penningen i Sverige

svenska brakteater med krönt huvud och krönta bokstäver

Av Brita Malmer

HÄFTAD, 1980, ISBN 9174020978, Antikvariska serien (31)

Die Altarschreine von Tjällmo und Järstad

Kritische Anmerkungen zur kunsthistorischen Methodik

Av Peter Tångeberg

HÄFTAD, 1980, ISBN 9174020935, Antikvariskt arkiv (68)

Emaux Limousins en Suède

les châsses, les croix

Av Britt-Marie Andersson

HÄFTAD, 1980, ISBN 9174020730, Antikvariskt arkiv (69)

Kring källorna till Bellmans ungdomsdiktning

Av Gunnar Hillbom

HÄFTAD, 1980, ISBN 9174020951, Filologiskt arkiv (23)

106 kr

Mittelalterliche Stadtgrundrisse

Versuch einer Übersicht der Entwicklung in Deutschland und Frankreich

Av Thomas Hall

HÄFTAD, 1980, ISBN 9174020587, Antikvariskt arkiv (66)