Donationsfonder

och andra fonder

HÄFTAD, 1979, ISBN 9174020676

191 kr

I Nådens dal

I Nådens dal

Av Birgit Klockars

HÄFTAD, 1979, ISBN 917402079X, Historiska serien (21)

Nordseegermanische Studien. I

Av Erik Rooth

HÄFTAD, 1979, ISBN 9174020986, Filologiskt arkiv (22)

106 kr

Årsbok 1979

INBUNDEN, 1979, ISBN 9174020617, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Södermanland II:2

Södermanland II:2

Strängnäs domkyrka. Inredning

Av Aron Andersson, R Axel Unnerbäck

INBUNDEN, 1978, ISBN 9174020862, Sveriges Kyrkor (176, Band 2, häfte 2)

Öland II:3

Öland II:3

Gärdslösa kyrka

Av Ragnhild Boström

INBUNDEN, 1978, ISBN 9174020889, Sveriges Kyrkor (177, Band 2, häfte 3)

Early Norrland 11

Early Norrland 11

Archaeological and palaeoecological studies in Medelpad, N. Sweden

Av Evert Baudou, Roger Engelmark, Ingrid U. Olsson, Ingemar Renberg

HÄFTAD, 1978, ISBN 9174020765, Early Norrland (11)

Early Norrland 6

Av Heidi Henriksson

HÄFTAD, 1978, ISBN 9174020390, Early Norrland (6)

Excavations at Helgö V:1

Workshop, Part II

Av Kristina Lamm, Agneta Lundström, Sten Modin, Radomir Pleiner, Jan-Erik Tomtlund

HÄFTAD, 1978, ISBN 9174020641, Excavations at Helgö (5)

Revelaciones Book I

With Magister Mathias' prologue

Av Carl-Gustaf Lundgren

HÄFTAD, 1978, ISBN 9174020609, Sancta Birgitta