Småland

Småland

Jäts kyrkor

Av Anita Liepe

HÄFTAD, 1977, ISBN 9174020528, Sveriges Kyrkor (173, Band 5, häfte 2)

Småland VI:2

Småland VI:2

Lenhovda och Herråkra kyrkor

Av Marian Ullén

HÄFTAD, 1977, ISBN 9174020234, Sveriges Kyrkor (171, Band 6, häfte 2)

Uppland XIII:2

Uppland XIII:2

Drottningholms slottskyrka

Av Ingrid Rosell, Berit Wallenberg

HÄFTAD, 1977, ISBN 9174020501, Sveriges Kyrkor (174, Band 13, häfte 2)

Öland

Öland

Köpings kyrkor

Av Ragnhild Boström

HÄFTAD, 1977, ISBN 9174020218, Sveriges Kyrkor (170)

Människan i tekniksamhället. Föredrag

Föredrag och diskussioner vid Vitterhetsakademiens konferens 25-27 januari 1977

HÄFTAD, 1977, ISBN 9174020315, Konferenser (1)

Notes critiques sur l'Hymnarius Severinianus

Av Dag Norberg

HÄFTAD, 1977, ISBN 9174020358, Filologiskt arkiv (21)

Tio forskare om Bellman

Föredrag vid Vitterhetsakademiens symposium 15-17 september 1976

Av Horace Engdahl

HÄFTAD, 1977, ISBN 9174020153, Filologiskt arkiv (20)

106 kr

Corpus Nummorum, 1. Gotland 2

Corpus Nummorum, 1. Gotland 2

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

Av Brita Malmer (red.)

HÄFTAD, 1977, ISBN 9174020684, Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia Reperti Sunt (1. Gotland 2)

Early Norrland sites 3

A Study of a Cultural-historical Survey

Av Christian Meschke

HÄFTAD, 1977, ISBN 9174020471

Människan i tekniksamhället. En bibliografi

Bibliografi

HÄFTAD, 1977, ISBN 9174020544, Konferenser (2)