Människan i tekniksamhället. En bibliografi

Bibliografi

HÄFTAD, 1977, ISBN 9174020544, Konferenser (2)

Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1. Bd 12

Brev 1634 juni-december

HÄFTAD, 1977, ISBN 9174020293, Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1 (12)

Studier i Linköpings domkyrkas byggnadshistoria

Av Bengt Cnattingius

HÄFTAD, 1977, ISBN 917402048X, Antikvariska serien (29)

The Archaeology of Skedemosse IV

The Iron Age Settlements of the Skedemosse Area on Öland, Sweden

Av Margareta Beskow-Sjöberg

HÄFTAD, 1977, ISBN 9174020196, Numrerade monografier (57)

The Mesolithic Stone Age of Eastern Middle Sweden

Av Stig Welinder

HÄFTAD, 1977, ISBN 9174020412, Antikvariskt arkiv (65)

Wielands Hort

Die sozialgeschichtliche Stellung des Schmiedes in frühen Bildprogrammen nach und vor dem Religionswechsel

Av Karl Hauck

HÄFTAD, 1977, ISBN 917402017X, Antikvariskt arkiv (64)

Närke

Närke

Kumla kyrkor

Av Ann Catherine Bonnier, Marian Ullén

HÄFTAD, 1976, ISBN 9174020072, Sveriges Kyrkor (166)

Södermanland V:1

Södermanland V:1

Eskilstuna-Fors kyrka

Av Robert Bennett, Ralph Edenheim

HÄFTAD, 1976, ISBN 9174020366, Sveriges Kyrkor (168, Band 5, häfte 1)

Uppland XIII:1

Uppland XIII:1

Ulriksdals slottkapell

Av Ingrid Rosell

HÄFTAD, 1976, ISBN 9174020382, Sveriges Kyrkor (167, Band 13, häfte 1)

Early Norrland 10

Archaeological Finds from Northern Sweden

Av Inger Zachrisson

HÄFTAD, 1976, ISBN 9174020056, Early Norrland (10)

127 kr