Stockholm IX:2

Stockholm IX:2

Oscarskyrkan

Av Krister Malmström

HÄFTAD, 1975, ISBN 9171922180, Sveriges Kyrkor (160, Band 9, häfte 2)

Södermanland VI:1

Södermanland VI:1

Botkyrka kyrka. Svartlösa härad

Av Robert Bennett

HÄFTAD, 1975, ISBN 9171922342, Sveriges Kyrkor (161, Band 4, häfte 1)

Västergötland II:2

Västergötland II:2

Brandstorps kyrka. Vartorfta härad

Av Barbro Jesperson

HÄFTAD, 1975, ISBN 917402034X, Sveriges Kyrkor (164, Band 2, häfte 2)

Öland II:2

Öland II:2

Löt och Egby kyrkor. Runstens härad

Av Ragnhild Boström

HÄFTAD, 1975, ISBN 9174020226, Sveriges Kyrkor (163, Band 2, häfte 2)

Corpus Nummorum, 1. Gotland 1

Catalogue of Coins from the Viking Age found in Sweden

Av Brita Malmer, Nils Ludvig Rasmusson

HÄFTAD, 1975, ISBN 9174020005, Corpus Nummorum Saeculorum IX-XI qui in Suecia Reperti Sunt (1. Gotland 1)

310 kr

Medieval wooden sculpture in Sweden, vol. 4

The Museum Collection, Catalogue

Av Monica Rydbeck

HÄFTAD, 1975, ISBN 9171922210, Medieval wooden sculpture in Sweden

Opera minora, vol. I

Regula Salvatoris

Av Sten Eklund

HÄFTAD, 1975, ISBN 9174020048, Sancta Birgitta

Die Vendelzeit Gotlands, I:1. Text

Die Vendelzeit Gotlands, I:1. Text

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

Av Birger Nerman

HÄFTAD, 1975, ISBN 9174020161, Numrerade monografier (55)

138 kr

Erik Lundberg

Arkitekturhistoriker, byggnadsminnesvårdare, trädgårds- och landskapsarkitekt

Av Armin Tuulse, Per-Olof Westlund, Jerk Alton

HÄFTAD, 1975, ISBN 9174020080, Antikvariskt arkiv (60)

106 kr

Knutsgillena i det medeltida Sverige

Kring kulturen av de nordiska helgonkungarna

Av Curt Wallin

HÄFTAD, 1975, ISBN 9174020064, Historiskt arkiv (16)