Knutsgillena i det medeltida Sverige

Kring kulturen av de nordiska helgonkungarna

Av Curt Wallin

HÄFTAD, 1975, ISBN 9174020064, Historiskt arkiv (16)

Sorteringsschema för kärn- och skivyxor av flinta

Av S. Andersson, C. Cullberg, K. Rex, J. Wigforss

HÄFTAD, 1975, ISBN 9171922059, Antikvariskt arkiv (58)

The Kalmyk-Mongolian vocabulary in Stralenberg's geography of 1730

Av John R. Krueger

HÄFTAD, 1975, ISBN 9171922172, Asiatica Suecana : early 18th century documents and studies (1)

Årsbok 1975

HÄFTAD, 1975, ISBN 9171921613, The Royal Academy of Letters, History and Antiquities

127 kr

Bohuslän IV:2

Bohuslän IV:2

Kyrkorna i Marstrand

Av Karin Aasma

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171921540, Sveriges Kyrkor (154, Band 4, häfte 2)

Småland VI:1

Småland VI:1

Åseda och Älghults kyrkor. Uppvidinge härad

Av Anita Liepe, Marian Ullén

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171921559, Sveriges Kyrkor (157, Band 6, häfte 1)

Södermanland II:1

Södermanland II:1

Strängnäs domkyrka II:1. Strängnäs gravminnen

Av Robert Bennett, Erik Bohrn

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171921680, Sveriges Kyrkor (159, Band 2, häfte 1)

Uppland VIII:1

Uppland VIII:1

Veckholms kyrka. Trögds härad

Av Ingrid Rosell

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171921451, Sveriges Kyrkor (155, Band 8, häfte 1)

Early Norrland 5

Early Norrland 5

Early Norrland 5, an archaeological and osteological study

Av Inger Zachrisson, Elisabeth Iregren

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171921745, Early Norrland

Der grosse schwedische kataster in Livland 1681-1710

Kartenband [2]

Av Edgars Dunsdorfs

HÄFTAD, 1974, ISBN 9171920587, Handlingar (72:2)